Laboratorio Test Vibrazioni Sinusoidali, Random e Shocks